Informatie voor de opdrachtgevers van Stichting Vak & Werk Rijnmond.
Stichting Vak & Werk Rijnmond moest per 1 januari 2012 noodgedwongen stoppen met haar activiteiten. De overheidsbezuinigingen zijn ons fataal geworden.
De lopende zaken zijn overgedragen aan andere partijen.

  • Stedelijke  trajecten OK aan de Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam.
  • Deelgemeentelijke  trajecten OK Kralingen-Crooswijk en Hillegersberg-Schiebroek eveneens aan Stichting Onbenutte Kwaliteiten.
  • Deelgemeentelijke trajecten Noord  aan Stichting Buurtwerk Alexander.
  • De wijkauto’s aan het M2 project van Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam.
  • De Vrijwilligerswinkels aan de Stichting Vrijwilligerswinkel.

Stichting Vak & Werk had 5 locaties waarvan 3 voor OK (Onbenutte Kwaliteiten) in de deelgemeenten Kralingen-Crooswijk, Noord en Hillegersberg-Schiebroek.
Naast de genoemde deelgemeenten zijn trajecten OK uitgevoerd voor de Werkpleinen, Alexander en Schiekade. Er zijn nog zaken af te wikkelen in de vorm van geaccordeerde trajectplannen, voortgangs- en beëindigingrapportages.


De communicatie over deze zaken kan het beste als volgt verlopen.
Post naar Postbus 4355, 3006 AJ  Rotterdam t.n.v. Stichting Vak & Werk Rijnmond
Telefonisch contact kan via onze boekhouding: dinsdag t/m donderdag op telefoonnr. 0180 747102.
Mailcontact met info@vakwerkrijnmond.nl
Voor de nog in 2012 lopende OK trajecten kan contact worden opgenomen met:
Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam
Postbus 125, 3000 AC Rotterdam
Bezoekadres: Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
Tel: 010 404 13 44 Fax: 010 414 24 31 E-mail: info@onbenuttekwaliteiten.nl  

Stichting Vak & Werk Rijnmond zal alles in het werk stellen om de lopende verplichtingen na te komen. Mochten er desondanks onregelmatigheden ontstaan dan kunt u, bij voorkeur op dinsdagen, contact opnemen met ondergetekende.
Frans van den Borre, directeur
f.vandenborre@vakwerkrijnmond.nl